foto 16

Deze reclameverlichting kon Hein tegen een redelijke vergoeding meenemen.
terug volgende foto