foto 22

In geval van nood, kon er een beroep op de bezemwagen worden gedaan.
terug volgende foto