Uit de Zwolse Courant van 29 mei 2001.


zwolsecourantUit de Zwolse Courant van 6 juni 2001.

zwolsecourant1

Met dank aan Joop Kulenkamp.
terug