Uit de Metro van 2 mei 2007.

Cambodiaanse werker op weg naar huis artikeltje

terug