foto 11

Er stond wel wat wind maar de temperatuur was prima en het was droog.
terug volgende foto