foto 32

Dit is een nog steeds werkende Olie- en Korenmolen te "Roderwolde".
terug volgende foto