foto 17

De brandweer en veiligheid begeleidde ons over het fabrieksterrein.
terug volgende foto