foto 25

Ook hier in de "Lek/NederRijn" was er nog een hogere waterstand te zien.
terug volgende foto