foto 3

En er komen nog steeds meer en grotere windmolens bij.
terug volgende foto